W sobotni poranek 17 kwietnia przeprowadziliśmy akcję sprzątania okolic Słupi, wspierając ogólnopolską inicjatywę "Operacja Czysta Rzeka", organizowaną od 2019 roku.

W akcji CZYSTA SŁUPIA było zarejestrowanych 100 wolontariuszy, a niepełnoletnim osobom towarzyszyło 10 niezarejestrowanych opiekunów. Akcję objęła swoim patronatem Prezydentka Miasta Słupska oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wydarzenie zostało szeroko rozpropagowane w lokalnych mediach tradycyjnych oraz na portalach społecznościowych Słupska. To dało impuls do działania kolejnym osobom. Korzystając z tego, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej podstawiło na teren Doliny Słupi aż 5 kontenerów o pojemności 6m3 każdy, wiele osób zrzeszonych w różnego rodzaju stowarzyszeniach i instytucjach, w grupach nieformalnych, a także indywidualnie, również poświęciło ten dzień do zbierania śmieci na terenach graniczących z rzeką. I tak – swoją akcję na terenie Parku Kultury i Wypoczynku przeprowadzili harcerze z ZHP, baletniczki z Teatru Tańca ENZA porządkowały teren, na którym często organizują happeningi, terenem Stawku Łabędziego zaopiekowali się wolontariusze ze Stowarzyszenia GRYF, słuchacze ze Szkoły Policji porządkowali teren szkoły, słupscy sędziowie – okolice sądu, a na rzece można było spotkać kajakarzy z dwóch stowarzyszeń.
Ponieważ w akcji często brały udział całe rodziny, wykorzystaliśmy tę sytuację, aby każdy członek rodziny dostał worek na inną frakcję – w ten sposób zebrane odpady były od razu segregowane.
fot. Konrad Janicki
Na koniec dnia w Kluboksięgarni Cepelin na hasło RZEKA można było dostać ciasto oraz upust na pyszną kawę.
Oczywiście wszystko odbyło się zgodnie z zasadami reżimu epidemicznego – kolejne zarejestrowane osoby odbierały swoje pakiety umówione wcześniej na konkretną godzinę, tak, aby w miejscu odprawy (wiata na świeżym powietrzu) nie znajdowało się na raz więcej niż 5 osób. Kolejne osoby otrzymały inne tereny do sprzątania, aby nastąpiło jak największe rozproszenie uczestników. Każdy wolontariusz otrzymał wcześniej mailowo regulamin z przypomnieniem o obowiązujących zasadach sanitarnych oraz zachowania się nad wodą. Nad bezpieczeństwem czuwali ratownicy ze Słupskiego WOPR, patrolując Dolinę Słupi. W punkcie odpraw każdy mógł wyposażyć się w maseczkę i rękawiczki, a każdy z odcinków miał swojego lidera, który czuwał nad osobami znajdującymi się w zasięgu wzroku i miał w pogotowiu specjalną trąbkę, dzięki której mógł szybko przywołać ratowników. 
fot. Adrian Dorniak, Oliwia Żołnierczyk, Weronika Stanisławska, Jadwiga Girsa-Zimny
PARTNERZY: Miasto Słupsk, Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Operacja Rzeka, Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku, Hufiec ZHP Ziemi Słupskiej, Cepelin Books, White Water Kajaki, Klub Turystyki Kajakowej "Nurt", Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje, Partnerstwo Dorzecze Słupi, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Stowarzyszenie GRYF, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, II LO, V LO, Zespół Szkół Technicznych, Szkoła Policji, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia w Słupsku