W rok 2020 weszliśmy z przytupem, organizując 28. finał WOŚP, a już dwa miesiące później zostaliśmy zmuszeni do zrewidowania planów dotyczących organizacji zajęć i imprez masowych.

Bezpieczną przestrzenią stał się Internet, do którego przenieśliśmy kilka wydarzeń i który wspomógł nas w organizacji zdalnych zajęć i festiwali, wystaw, seansów filmowych, spotkań autorskich, oraz międzynarodowych wymian młodzieży.

Dopiero przeglądając filmowe podsumowanie 2020 roku uświadomiliśmy sobie, jak wiele rzeczy udało się zrealizować dzięki uporowi naszych Pracowników i Wolontariuszy. Nie zapominamy również o olbrzymim wkładzie uczestników zajęć i wszystkich ludzi zaangażowanych w kulturalne życie Słupska. Życząc zdrowia i szybkiego powrotu do normalności, dziękujemy, że jesteście z nami!

Realizacja filmu: Paweł Sadowski.