„Emcek” nowo wyposażony” to projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Słupska, realizowany od dnia 15.04.2019 do dnia 30.09.2020.
W ramach projektu wyposażymy zmodernizowany budynek „Emceku” Słupskiego Ośrodka Kultury. Zakupimy wyposażenie na potrzeby działalności kulturalnej oraz mające na celu usprawnienie obsługi biurowej. Część zakupionego wyposażenia zastąpi dotychczasowe, ponad 30-letnie, które nie nadaje się już do użytkowania. Dotyczy to mebli, nagłośnienia i oświetlenia w części obiektu. Poza tym po modernizacji budynku i przystosowaniu go do potrzeb domu kultury pojawią się nowe przestrzenie, które zagospodarujemy i dzięki którym SOK będzie mógł rozszerzyć swoją ofertę kulturalną o Pracownię Montażu Filmu. Zmiana funkcji dotychczasowych pomieszczeń tego budynku pozwoli również na otwarcie placówki na oddolne inicjatywy, a co za tym idzie na systematyczne spotkania pasjonatów rękodzieła (pn. „manufaktura” i „koraLove”), miłośników gier planszowych i logicznych oraz wszystkich innych, którzy mają pomysł na działanie.
 
Zakładane cele zostały osiągnięte. Zakupiliśmy sprzęt i wyposażenie, jakie było zaplanowane na rok 2019. Dzięki zakupom dysponujemy obecnie częściowo nowym sprzętem nagłośnieniowo-oświetleniowym (I. część zakupów), doposażyliśmy Pracownię Muzyczną w nowe instrumenty i akcesoria. Zakupiliśmy dwa komputery dla pracowników i komputery PC do prowadzenia zajęć oraz laptopa do obsługi prezentacji, wyświetlania filmów na projektorze kinowym, wyświetlania zdjęć i innych celów związanych z kinem.
1. Przygotowaliśmy procedury przetargu na wyposażenie planowane do zakupu w 2019 r. :Wyposażenie komputerowe (komputery z oprogramowaniem i osprzętem – 7 zestawów, router bezprzewodowy, switch 1Gbit 24-32 portowy, serwer NAS, nośnik pamięci flash), sprzęt biurowy (drukarka do zdjęć, skaner, gilotyna do papieru wieloformatowa), instrumenty muzyczne i akcesoria (gitara elektryczna, gitara elektro-akustyczna, wzmacniacz z osprzętem, efekty gitarowe), część sprzętu nagłośnieniowo-oświetleniowego(zestaw nagłośnienia frontalnego FOH, część mikrofonów bezprzewodowych i instrumentalnych oraz część PCE wtyczki, gniazda, przewody).
2. Ogłosiliśmy przetarg na stronach: BIP, SOK. Zebraliśmy oferty. Wyłoniliśmy najkorzystniejsze odnośnie do instrumentów muzycznych i akcesoriów (gitara elektryczna, gitara elektro-akustyczna, wzmacniacz z osprzętem, efekty gitarowe), część sprzętu nagłośnieniowo-oświetleniowego (zestaw nagłośnienia frontalnego FOH, część mikrofonów bezprzewodowych i instrumentalnych oraz część PCE wtyczki, gniazda, przewody). Na sprzęt komputerowy wraz z akcesoriami i sprzęt biurowy (skaner, gilotyna i drukarka) nie otrzymaliśmy żadnej oferty.
3. Zakup zaplanowanego wyposażenia, w tym podpisanie umowy z dostawcą wyłonionym w ramach przetargu na sprzęt nagłośnieniowo-oświetleniowy i instrumenty muzyczne wraz z akcesoriami oraz zakup sprzętu komputerowego (z osprzętem i oprogramowaniem) i biurowego z tzw. wolnej ręki, na podstawie rozeznania rynku.
4. O pozyskaniu dotacji ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup wyposażenia do budynku "Emceku" Słupskiego Ośrodka Kultury poinformowaliśmy lokalne media, w tym: Radio Słupsk, RFM MAXX, TV Vectra, TV Kanał 6, "Głos Pomorza". Informację o projekcie umieściliśmy również na naszej stronie: www.sok.slupsk.pl 
Zakup wyposażenia zgodny z zaplanowanym. W związku z tym, że modernizacja budynku, gdzie ma być wykorzystywany zakupiony w ramach projektu sprzęt, nie został jeszcze oddany do użytku, sprzęt ten nie został tam zainstalowany. Koniec modernizacji przewidziany jest na koniec lutego 2020 r. i wówczas, zakupione wyposażenie zostanie zamontowane/ustawione w odpowiednich miejscach.
Komputery, aby zmieścić się w zaplanowanych środkach finansowych, zakupiliśmy w częściach i będą one składane przez naszych pracowników w momencie, kiedy zostanie oddany do użytku budynek "Emceku".
Na wyposażenie „Emceku” pozyskaliśmy łącznie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury kwotę 199 tys. złotych.
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.svg